Przejdź do treści

Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych ustaw

Projekt z dnia 19 maja 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) → zobacz W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany: 1)         użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r."; 2)         w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8.

Szkolenie r. pr. Jędrzeja Klatki dla organizatorów i operatorów PTZ - 3 Edycja

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zasady jego prowadzenia z punktu widzenia organizatora i operatora”.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Projekt z dnia 2 października 2022 r. nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Publikacja: Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu. Opinia r. pr. Jędrzeja Klatki w Portalu Samorządowym

W dniu 16 września 2022 r. na Portalu Samorządowym ukazał się artykuł pt. ”Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza finiszu”, w którym radca prawny Jędrzej Klatka, jako specjalista w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego udziela eksperckiej opinii. Poniżej krótki wstęp artykułu. Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu Końca dobiega tzw.

Nabór na stanowisko sekretarki

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko sekretarki w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22/105. Oferujemy umowę o pracę na zastępstwo. Praca na pełnym etacie w godzinach 8.30 -16.30.   Zadania na stanowisku sekretarki: - odbieranie i wysyłanie poczty, - pilnowanie terminów wyznaczonych przez sądy, prokuraturę, kancelarie komornicze, urzędy lub inne organy do wysyłki dokumentów, - prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej, - odbieranie i odpowiadanie na e-maile, - umawianie spotkań z klientami, - przyjmowanie i łą

Radca prawny Jędrzej Klatka na IV Kongresie Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego przedstawił problemy ze stosowaniem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Radca prawny Jędrzej Klatka na IV Kongresie Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego przedstawił problemy ze stosowaniem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rekompensata dla komunikacji miejskiej bez podatku VAT. Wyrok WSA w Krakowie

Zachęcam do lektury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.   Wyrok nie jest prawomocny.

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz. U. 2020 r. Poz. 2275  zobacz   art. 1 pkt 2a noweli zmienił art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi: od 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie stosuje się do zawierania umów koncesji których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Mandaty dla kierowców za przekraczanie limitu pasażerów

Mandaty dla kierowców za przekraczanie limitu  pasażerów   1. Limit przewożonych pasażerów wynika z § 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.). Ograniczenie liczby pasażerów obowiązuje do 14 lutego 2021 r. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się został wprowadzony na podstawie art. 46b pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r.
Subskrybuj Aktualności