Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach potwierdza sporządzanie wielu opinii prawnych i współuczestniczenie w tworzeniu wzoru umowy przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.