Radca Prawny Zenon Klatka

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. KT 0665

Życiorys

  • studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i tytuł magistra prawa w 1962 r.;
  • wpisany na listę radców prawnych w 1967 r.;
  • obsługa prawna przedsiębiorstw państwowych, Najwyższej Izby Kontroli, organu administracji rządowej, spółdzielni i spółki w okresie 1967 r. - 1990 r.; Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w latach 1990 r. - 1996 r.,  w latach 1996 do 2003 - Dyrektor Funduszu Górnośląskiego S. A., dyrektor w spółce deweloperskiej z udziałem kapitału zagranicznego; właściciel kancelarii radcy prawnego od 1996 r.; przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1993 r. - 1998 r.; członek rad nadzorczych spółek handlowych; arbiter w Sądach Arbitrażowych;
  • członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 1987 r. do 1999 r. i Dziekan tej Rady od 1995 r. do 1999 r.; członek Krajowej Rady Radców Prawnych od 1991 r. do 1995 r.; oraz w latach 1999 do 2007r.; Wiceprezes w latach 1999 do 2004 oraz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2004 – 2007; reprezentujący samorząd zawodowy w pracach sejmowych; członek Rady Programowej czasopisma "Radca Prawny"; członek Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych;
  • autor wydanych przez Wydawnictwo C. H. Beck w 1999 r.: komentarza do ustawy o radcach prawnych oraz w 2004 r. oraz książki "Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata" w serii "Firma prawnicza w Unii Europejskiej", a także artykułów w prasie prawniczej;
  • Laureat „Złotego Paragrafu” dla Najlepszego Radcy Prawnego w roku 2007 – wyróżnienia przyznawanego przez „Gazetę Prawną”; laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji – wyróżnienia przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Ważniejsze publikacje