Tytuł:
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego poza swoim obszarem
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
4,92 zł
Źródła prawa
 • CZĘŚĆ I: DEFINICJE
  • Publiczny transport zbiorowy
 • CZĘŚĆ II: ZADANIA ORGANIZATORA
  • Zadania organizatora
  • Zadania organizatora w zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym
 • CZĘŚĆ III: ORGANIZATOR I ZLECENIE ORGANIZOWANIA
  • Definicja organizatora publicznego transportu zbiorowego
  • Związek komunalny nie jest jednostką samorządu terytorialnego
  • Organizator publicznego transportu zbiorowego
  • Czy gmina może zlecić organizowanie transportu?
 • CZĘŚĆ IV: MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY
  • Możliwe formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z innego województwa
  • Pomoc finansowa (dotacja)
 • CZĘŚĆ V: „POZIOME” I „PIONOWE” POROZUMIENIA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW
  • „Poziome” porozumienia gminy z drugą sąsiadującą gminą
  • „Poziome” porozumienia powiatu z drugim powiatem i związki powiatów
  • Zgłoszenie niezaspokojonych potrzeb transportowych gminy
  • „Pionowe” porozumienia gminy z powiatem
  • „Pionowe” porozumienia gminy z województwem
  • Konieczność partycypacji finansowej
  • „Pionowe” porozumienia powiatu z województwem
  • Niedopuszczalność „pionowych” porozumień gminy ze związkiem komunalnym
 • CZĘŚĆ VI: ZWIĄZKI
  • Związki międzygminne
  • Konieczność partycypacji w kosztach związku komunalnego
  • Związki powiatów
  • Konieczność partycypacji w kosztach związku powiatów
 • CZĘŚĆ VII: WNIOSKI CO DO MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
  • Kto z kim ? czyli wnioski
   • porozumienia dopuszczalne
   • porozumienia niedopuszczalne
   • związki dopuszczalne i niedopuszczalne
  • Konkubinat czyli romans gminy będącej w związku z innymi gminami poza związkiem
  • Porozumienie transportowe
  • Różnica między zwykłym porozumieniem a porozumieniem transportowym
 • CZĘŚĆ VIII: RODZAJE PRZEWOZÓW
  • Rodzaje przewozów
  • Gminne przewozy pasażerskie
  • Powiatowe przewozy pasażerskie
  • Wojewódzkie przewozy pasażerskie
  • Międzywojewódzkie przewozy pasażerskie
  • Zawarcie porozumienia albo związku gmin zmienia rodzaj przewozu
  • Zawarcie porozumienia albo związku województw nie zmienia rodzaju przewozu
 • CZĘŚĆ IX: KTO TO ORGANIZUJE? CZYLI WŁAŚCIWOŚĆ ORGANIZATORA
  • Właściwość organizatora
  • Organizator według obszaru działania
  • Organizator według zasięgu przewozów
 • CZĘŚĆ X: KONSEKWENCJE ORGANIZOWANIA TRANSPORTU ZA KOGOŚ INNEGO
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Terytorialny zasięg obowiązywania planu transportowego

Koszyk na zakupy

Twój koszyk jest pusty.