Tytuł:
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
4,92 zł

Źródła prawa

Konkurencja regulowana

 • CZĘŚĆ I: ZAKRES USTAWY I DEFINICJE:
  • Zakres ustawy
  • Umowa przewozu
  • Publiczny transport zbiorowy
  • Użyteczność publiczna
  • "Zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych”
  • Przewoźnik
  • Operator publicznego transportu zbiorowego
  • Organizator publicznego transportu zbiorowego
  • Czy gmina może zlecić organizowanie transportu?
  • Zintegrowany węzeł przesiadkowy
  • Dworzec
  • Czy można wsiadać i wysiadać na węźle przesiadkowym?
 • CZĘŚĆ II: KTO TU ORGANIZUJE TRANSPORT ZBIOROWY CZYLI WŁAŚCIWOŚĆ ORGANIZATORA
  • Organizator publicznego transportu zbiorowego
  • Rodzaje przewozów
  • Gminne przewozy pasażerskie
  • Powiatowe przewozy pasażerskie
  • Wojewódzkie przewozy pasażerskie
  • Międzywojewódzkie przewozy pasażerskie
  • Właściwość organizatora
  • Organizator według obszaru działania
  • Organizator według zasięgu przewozów
  • Zawarcie porozumienia albo związku zmienia rodzaj przewozu
  • Komunikacja miejska
  • Skutki uznania przewozu komunikacje miejską
 • CZĘŚĆ III: ZAŚWIADCZENIA ORGANIZATORA I ZEZWOLENIA
  • Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów
  • Zaświadczenia organizatora a zezwolenia
  • Zaświadczenia dla operatorów
 • CZĘŚĆ IV: Kto ma jeździć czyli jak wybrać operatora?
  • Jak wybrać operatora?
  • Sposoby prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  • Kto decyduje o sposobie prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego?
  • Samorządowy zakład budżetowy
  • Przetarg jako zasada
  • wyjątki od przetargu
  • Spółka komunalna
  • Pojęcie podmiotu wewnętrznego
  • Podmiot wewn. Od 03.12.2009 r
  • Po wejściu w życie polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Rodzaj umowy z podmiotem wewnętrznym
  • Koncesja na usługi
  • Gdy wpływy z biletów nie wystarczają na pokrycie kosztów
  • Po wejściu w życie polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Czy gmina musi być jedynym wspólnikiem?
  • Czy podmiot wewnętrzny może startować w przetargach?
 • CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE PRZEWOZÓW
  • Finansowanie przewozów
  • Rekompensata dla operatora wybranego w przetargu?
 • CZĘŚĆ VI: PRZYSTANKI
  • Przystanek
  • Sprzątanie przystanków – jak było
  • Sprzątanie przystanków – jak jest
  • Sprzątanie przystanków – jak będzie
  • Opłaty za korzystanie z przystanków
  • Utrudnianie dostępu do przystanków
 • CZĘŚĆ VII: PLANY TRANSPORTOWE
  • Plany transportowe
  • Plan transportowy niższego rzędu przed uchwaleniem planu  transportowego wyższego rzędu
 • CZĘŚĆ VIII: OGŁOSZENIA O ZAMIARACH
  • Ogłoszenia o przewidywanym trybie udzielenia zamówienia oraz usług i obszarów objętych zamówieniem
 • CZĘŚĆ IX: BILETY
  • Bilety
  • Jakie informacje są zbędne?
  • Bilet elektroniczny
  • Dopłaty do biletów ulgowych
 • CZĘŚĆ X: ZADANIA ORGANIZATORA
  • Zadania organizatora
  • Dotychczasowe zadania, wykonywane w oparciu o zmienioną podstawę prawną
  • Nowe zadania organizatorów od 1 marca 2011 r.
  • Nowe zadania organizatorów po 1 lipca 2016 r.
  • Zadania organizatora w zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym
  • Zarządzanie transportem w relacjach z operatorami i przewoźnikami
  • Zarządzanie transportem w relacjach tylko z operatorami
  • Zarządzanie transportem w relacjach z przewoźnikami komercyjnymi
  • Zarządzanie transportem w relacjach z pasażerami
  • Obowiązki informacyjne w zarządzaniu transportem

Koszyk na zakupy

Twój koszyk jest pusty.