Tytuł:
Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
4,92 zł

 

 • CZĘŚĆ I: Kto ma jeździć czyli jak wybrać operatora?
  • Jak wybrać operatora?
  • Sposoby prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  • Kto decyduje o sposobie prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego?
  • Samorządowy zakład budżetowy
  • Przetarg jako zasada
  • Wyjątki od przetargu
  • Spółka komunalna
  • Podmiot wewn. Od 03.12.2009 r
  • Po wejściu w życie polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Rodzaj umowy z podmiotem wewnętrznym
  • Koncesja na usługi
  • Gdy wpływy z biletów nie wystarczają na pokrycie kosztów
  • Po wejściu w życie polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Czy gmina musi być jedynym wspólnikiem?
  • Czy podmiot wewnętrzny może startować w przetargach?
 • CZĘŚĆ II: REKOMPENSATA
  • Finansowanie przewozów
  • Rekompensata dla operatora wybranego w przetargu?

Koszyk na zakupy

Twój koszyk jest pusty.