Prawo Transportowe


Komunikacja Publiczna oraz przewóz towarów i spedycja

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy doradza w sprawach dotyczących prawa przewozowego i prawa publicznego transportu zbiorowego. Posiadamy nieustannie aktualizowaną wiedzę, popartą niezbędnym doświadczeniem.

więcej »

Zakres usług

Obsługa prawna organizatorów komunikacji miejskiej:

Opracowania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Statuty spółek komunalnych
Skargi i reklamacje pasażerów
Świadczenie pomocy prawnej przy wyborze przewoźnika

Obsługa prawna przewoźników:

Opłaty za korzystanie z przystanków
Zezwolenia i licencje

Pomoc doraźna (opinie i porady)

więcej »
IGKM

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Dziedziny Prawa

Prawo przewozowe, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, ustawy: o transporcie drogowym, o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, o samorządzie gminnym, o koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawo zamówień publicznych

Przedsiębiorstwa komunikacji publicznej w trakcie swej działalności wielokrotnie napotykają na przepisy i ograniczenia związane z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Zabezpiecz swoje interesy korzystając z pomocy profesjonalistów.