Przejdź do treści

NEWSLETTER LIPIEC - SIERPIEŃ 2023

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC - SIERPIEŃ 2023 r.

 

  1. NOWE PRZEPISY 

W dniu 16.06.2023 r. została opublikowana nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zmienia między innymi przepisy ustawy o transporcie drogowym [Dz. U. 2023 r. poz. 1123] -> zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2023

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER CZERWIEC 2023 r.
 

 

  1. NOWE PRZEPISY

 

W dniu 16.06.2023 r. została opublikowana nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zmienia między innymi przepisy ustawy o transporcie drogowym [Dz. U. 2023 r. poz. 1123] →  zobacz

NEWSLETTER MAJ 2023

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER MAJ 2023 r.

 

  1. NOWE PRZEPISY

 

W dniu 06.05.2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych [Dz. U. 2023 r. poz. 760] →  zobacz

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2023

  1. NOWE PRZEPISY

 

W dniu 03.04.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 626 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy 

zobacz

NEWSLETTER MARZEC 2023 r

NOWE PRZEPISY W dniu 21.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 324 został ogłoszony jednolity tekst ustawy o tachografach → zobacz   W dniu 28.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 370 zostało ogłoszone  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz.

NEWSLETTER LUTY 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LUTY 2023 r.

1. NOWE PRZEPISY 

NEWSLETTER LUTY 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LUTY 2023 r.   NOWE PRZEPISY W dniu 02.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 230 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem  → zobacz Rozporządzenie określa szczegółowy zakres wiedzy, warunki, sposób przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem Szkolenie trwa minimum 64 godziny lekcyjne.   W dniu 06.02.2023 r.

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r. NOWE PRZEPISY W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej → zobacz Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) → zobacz ⇒ W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w art. 78 w ust.

NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY W listopadzie 2022 r. nie zostały ogłoszone nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu. 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 02.11.2022 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ⇒ zobacz tak jak do tej pory wszyscy przewoźnicy, a nie tylko operatorzy, będą mieli prawo do rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych. po zmianie art. 1 ust.

Newsletter październik 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY  W dniu 20.07.2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 roku pod pozycją 1518 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ⇒ zobacz  Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W miejscu przystanku transportu zbiorowego projektuje się peron.