NEWSLETTER STYCZEŃ 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER STYCZEŃ 2023 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W styczniu 2023 r. nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu.

 

 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 listopada 2022 r. grupa posłów wniosła projekt nowelizacji  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym → zobacz

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej → zobacz

NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W listopadzie 2022 r. nie zostały ogłoszone nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 02.11.2022 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ⇒ zobacz

Newsletter październik 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

 W dniu 20.07.2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 roku pod pozycją 1518 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ⇒ zobacz

Publikacja: Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu. Opinia r. pr. Jędrzeja Klatki w Portalu Samorządowym

W dniu 16 września 2022 r. na Portalu Samorządowym ukazał się artykuł pt. ”Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza finiszu”, w którym radca prawny Jędrzej Klatka, jako specjalista w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego udziela eksperckiej opinii. Poniżej krótki wstęp artykułu.

Czy i w jakiej formie zadziała „PKP Autobus”? Kluczowa analiza na finiszu

Nabór na stanowisko sekretarki

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko sekretarki

w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22/105.

Oferujemy umowę o pracę na zastępstwo.

Praca na pełnym etacie w godzinach 8.30 -16.30.

 

Zadania na stanowisku sekretarki:

NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 18 lipca 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rozporządzenie (UE) 2022/1280 w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem -  zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1343 Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zobacz

Począwszy od 28 czerwca 2022 r. w treści uchwał oraz umów należy wskazywać Dz. U. 2022 r. poz. 1343.

 

2.. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER MAJ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

  • od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.

 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 5 kwietnia 2022 r. weszły w życie niektóre przepisy nowelizujące ustawę o transporcie drogowym z 14.10.2021 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1997 zobacz

NEWSLETTER MARZEC 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 4 marca 2022 r. weszła w życie zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;  zobacz

NEWSLETTER LUTY 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17).   zobacz

Strony