Wzory Pism i Wniosków


Wzory umożliwiają łatwe i samodzielne tworzenie pism i wniosków z zakresu prawa publicznego transportu zbiorowego.

Wzory pism dostępne są na stronie https://sip.lex.pl/#/search-relation/template-connection/17673497/Dz.U.2022.1343%20t.j.?p=%7B%22relationName%22:%22TEMPLATE_CONNECTION%22,%22documentMainType%22:%22TOOLS%22%7D&type=COMMON_ACT