Przejdź do treści

Dziedziny prawa

Już od ponad 10 lat doradzamy w sprawach dotyczących prawnych aspektów publicznego transportu zbiorowego

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy gotowa jest świadczyć pomoc prawną, w szczególności w zakresie ustawy:

  • Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  • Ustawy o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów,
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Ustawy o gospodarce komunalnej,
  • Ustawy o finansach publicznych,
  • Prawa zamówień publicznych,
  • Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.