NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER GRUDZIEŃ   2021 r.

 

1. NOWE PRZEPISY

Nowelizacja ustawy o elektromobilności została ogłoszona w dniu 09.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2269  zobacz

NEWSLETTER LISTOPAD 2021 r.

NOWE PRZEPISY

W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zobacz

  • dopłata 3,00 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.
     

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

  • W okresie letnim nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy obowiązujące na terytorium całego kraju, które należałoby w tym miejscu wymienić

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład)  zobacz

NEWSLETTER LIPIEC 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC  2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

W lipcu 2021 r. nie zostały opublikowane żadne nowe przepisy, o których należałoby wspomnieć w tym newsletterze.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lipca 2021 r.  zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz. U. 2021 r. poz. 1013 zobacz

NEWSLETTER MAJ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ  2021 r.

NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2021 r. poz. 861]  zobacz

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2021 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi   (Dz. U. 2021 r. poz. 541. zobacz

 

NEWSLETTER MARZEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).  zobacz

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LUTY 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], dodała art. 9a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777): zobacz

 

Strony