Przejdź do treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe

W dniu 22 listopada 2019 r. zostało wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 9 grudnia 2019 r. zostało wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe

W dniu 22 listopada 2019 r. Marszałek Sejmu podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchwalona przez Sejm

W dniu 12 grudnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tekst ustawy został przekazany do Senatu.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

W dniu 1 lutego 2019 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

W dniu 5 grudnia 2018 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.

Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 13 czerwca 2018 r.

Na stronach legislacyjnych Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 13 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 26 października 2016 r. wydane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 21 lipca 2016 r.

W dniu 21 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2016 r.

W dniu 8 czerwca 2016 r. Biuro Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu opublikowało pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły informację ministra infrastruktury i budownictwa na temat sytuacji transportu publicznego – kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i państwa w tym zakresie.
Subskrybuj Sejm