Czy można uchwalić plan transportowy niższego rzędu (np. w gminie) nie czekając na uchwalenie planu transportowego wyższego rzędu (marszałka, ministra)?

Artykuł 11 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakazuje aby w projekcie planu transportowego opracowanym przez organizatora niższego rzędu uwzględniać plan transportowy ogłoszony przez organizatora wyższego rzędu. Hierarchia organizatorów jest następująca:

  1. Minister właściwy do spraw transportu,
  2. Marszałek województwa,
  3. Starosta lub zarząd związku powiatów,
  4. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego.

Minister ma czas do 1 września 2012 r. na opracowanie pierwszego planu transportowego (18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy).[1]

Żaden przepis ustawy nie zakazuje uchwalania planu transportowego niższego rzędu przed uchwaleniem planu transportowego wyższego rzędu. Przepis art. 11 ustawy nakazuje bowiem uwzględniać plany wyższego rzędu, które zostały ogłoszone.

Przed podjęciem decyzji o uchwaleniu planu transportowego niższego rzędu przed ogłoszeniem planu transportowego wyższego rzędu należy jednak wziąć pod uwagę art. 27 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym „organizator ponosi odpowiedzialność za pogorszenie warunków realizowania umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz szkody poniesione przez operatora spowodowane zmianami w planie transportowym.”

Nie ulega wątpliwości, że plany transportowe niższego rzędu będą musiały zostać zaktualizowane po ogłoszeniu planu transportowego wyższego rzędu (wniosek z art. 11 ust. 2 ustawy). Po zaktualizowaniu planu może okazać się, że konieczna jest zmiana zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jeżeli warunki realizowania tej umowy przez operatora pogorszą się po zmianie, to organizator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za utracone zyski operatora na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Z tego względu należy zalecać daleko posuniętą ostrożność w razie uchwalania planu transportowego niższego rzędu przed ogłoszeniem planu transportowego wyższego rzędu.

[1] Art. 84 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.