Opinia rzecznika generalnego Yves'a Bota z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchybień Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie transportu

W dniu 19 września 2018 r. wydana została opinia rzecznika generalnego Yves'a Bota w sprawie uchybień Rzeczypospolitej Polskiej  w zakresie transportu w sprawie C-127/17. Rzecznik generalny odnosi się do uchybień Polski dotyczących zobowiązań wynikających z dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej maksymalne dopuszczalne wymiary i obciążenia na drogach publicznych.

Stanowisko Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu danych osobowych umieszczonych na bilecie

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 22 marca 2012 r. (Nr: DOLiS-n35-880/12/AF/19195) dotyczące podjęcia prac legislacyjnych w celu zmiany art. 16 ust 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (...) określającego zakres danych osobowych, jakie mogą być umieszczone na bilecie, przedstawiam następujące stanowisko w sprawie(...)