NEWSLETTER KWIECIEŃ 2023

  1. NOWE PRZEPISY

 

W dniu 03.04.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 626 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy 

zobacz

NEWSLETTER LUTY 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LUTY 2023 r.

 

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 02.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 230 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem  → zobacz

NEWSLETTER STYCZEŃ 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER STYCZEŃ 2023 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W styczniu 2023 r. nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu.

 

 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 listopada 2022 r. grupa posłów wniosła projekt nowelizacji  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym → zobacz

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej → zobacz

NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W listopadzie 2022 r. nie zostały ogłoszone nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 02.11.2022 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ⇒ zobacz

NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 18 lipca 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rozporządzenie (UE) 2022/1280 w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem -  zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1343 Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zobacz

Począwszy od 28 czerwca 2022 r. w treści uchwał oraz umów należy wskazywać Dz. U. 2022 r. poz. 1343.

 

2.. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER MAJ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

  • od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.

 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Strony