Honorowy dawca krwi, a ulgi w transporcie publicznym

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], dodała art. 9a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777):  zobacz

 

„1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) imię i nazwisko dawcy krwi;

3) numer PESEL dawcy krwi;

4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.”

  • ulga obowiązuje w autobusowej komunikacji miejskiej zwykłej i przyspieszonej. Przepis art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi nie ogranicza stosowania ulgi tylko do komunikacji pozamiejskiej. Nowa ulga ustawowa nie została wprowadzona poprzez nowelizację przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) (choć tam powinna się znaleźć) tylko poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Gdyby nowa ulga ustawowa dla dawców osocza została wprowadzona do ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego to byłoby jasne, że ta ulga nie obowiązuje w komunikacji miejskiej. Ale skoro jest w innej ustawie to obowiązuje w komunikacji miejskiej.
  • nie wiadomo czy ulga dotyczy tramwajów i trolejbusów skoro w przepisie ustawodawca wymienił tylko autobus? Zobacz https://transinfo.pl/infotram/nowa-ulga-dla-krwiodawcow-obowiazuje-w-autobusach-ale-nie-w-tramwajach/.
  • nie wiadomo dlaczego ulga nie obowiązuje w autobusowej komunikacji ekspresowej?

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie

Typ treści:
Leksykon: