II SA/Gl 168/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 12.05.2012 z uzasadnieniem

Rada Miejska w J. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), podjęła w dniu [...] uchwałę nr [...] w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta J. do zawarcia porozumienia ze Związkiem [...] w C. w celu wspólnej realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. w zakresie realizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych, łączących obszar tego Związku [...] z Gminą Miasta J. (...)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.