Jakie są przesłanki wygaśnięcia potwierdzenia zgłoszenia przewozu?

Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wygasa w przypadku:

  1. cofnięcia uprawnienia do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu;
  2. zrzeczenia się wykonywania przewozu przez przedsiębiorcę, któremu potwierdzenie zostało wydane, i wydania decyzji o jego wygaśnięciu;
  3. śmierci osoby fizycznej, będącej przedsiębiorcą, któremu potwierdzenie zostało wydane, przy czym dopuszcza się wykonywanie przewozu przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku tej osoby, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia jej śmierci;
  4. likwidacji albo ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, któremu potwierdzenie zostało wydane;
  5. upływu okresu, na jaki zostało wydane. (art. 35 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.