Nałożenie się właściwości organizatorów publicznego transportu zbiorowego

Organizatorów publicznego transportu zbiorowego właściwych ze względu na obszar działania (np. obszar związku czy porozumienia międzygminnego) jednoznacznie określają przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.), dalej ‘ustawa o publicznym transporcie zbiorowym’, zgodnie z którym organizatorem właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

   1. gmina:
    • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
    • której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;
   2. związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
   3. powiat:
    • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
    • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;
   4. związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
   5. województwo:
    • na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,
    • właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,
    • któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;
   6. minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Przy czym problem w wskazaniu właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego mógłby wystąpić w przypadku nałożenia się właściwości organizatorów – ze względu na obszar działania i zasięg przewozów, a zatem w sytuacji, gdy właściwości np. powiatu miałaby pokryć się z właściwością funkcjonującego na obszarze tego powiatu związku międzygminnego.

Przedmiotową kwestię rozstrzyga przepis art. 7 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi, że jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest odpowiednio:

    • gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;
    • związek międzygminny, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
    • powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, na obszarze powiatów, które je zawarły;
    • związek powiatów, na obszarze powiatów tworzących ten związek powiatów.

Jak zatem wynika z powyższego, jeżeli na danym obszarze utworzony został związek międzygminny, to na obszarze działania tego związku wyłączona jest właściwość powiatu, jak i województwa. Przy czym dotyczy to wyłącznie tych linii komunikacyjnych, które nie wykraczają poza granice związku międzygminnego (por. P. Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny transport zbiorowy. Wybrane zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2012, s. 26).

Stan prawny: lipiec 2013 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.