Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców

Czy opłaty za korzystanie z przystanków lub dworców, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym powinny być pobierane jedynie za korzystanie z obiektów ogólnodostępnych, czy też za korzystanie z wszystkich obiektów przystankowych będących własnością lub zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2010 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.), za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Przy czym stawka przedmiotowej opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.

Jak zaś wskazuje się w piśmiennictwie, w przypadku podjęcia decyzji o ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, w zakresie:

1)      obiektów ogólnodostępnych – opłata powinna być pobierana zarówno od operatora publicznego transportu zbiorowego, jak i od przewoźnika; różnicowanie w tym przypadku sytuacji operatora i przewoźnika przez zwolnienie tego pierwszego podmiotu z obowiązku uiszczania stosownej opłaty może zaś zostać uznane za dyskryminujące traktowanie przewoźnika. Zarówno bowiem przewoźnik, jak i operator (z wyjątkiem samorządowego zakładu budżetowego) są przedsiębiorcami realizującymi przewozy pasażerskie, którzy powinni korzystać z określonych obiektów przystankowych na równych zasadach;

2)      obiektów przeznaczonych wyłącznie dla użyteczności publicznej – zasadność i celowość ustalania opłaty w tym przypadku pozostaje w gestii jednostki samorządu terytorialnego. Należy jednakże mieć na uwadze, iż fakt ustalenia opłaty dla obiektów ogólnodostępnych nie powinien obligatoryjnie wiązać się z koniecznością ustalenia opłaty dla obiektów przeznaczonych wyłącznie dla przewozów użyteczności publicznej.

(P. Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny Transport Zbiorowy – wybrane zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach, IGKM 2012, s. 71).

 

Stan prawny na dzień 28.05.2014 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.