Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi. Forma tego uzgodnienia nie jest w przepisach określona, przy czym w orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest to uzgodnienie o jakim mowa w art. 106 k.p.a., gdyż przepis ten dotyczy współdziałania organów administracji przy wydawaniu decyzji, a art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym nakłada obowiązek uzgodnienia na stronę, a nie na organ (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 436/10). Wobec tego przyjmuje się, że forma uzgodnienia może być dowolna, przy czym musi dotyczyć indywidualnego, konkretnego przystanku lub dworca.

Trzeba też zauważyć, iż z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w przypadku, gdy właścicielem lub zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem jest jednostka samorządu terytorialnego, konieczne jest podjęcie przez właściwy organ tej jednostki uchwały określającej te właśnie przystanki komunikacyjne i dworce oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów (art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). W literaturze wskazuje się, że brak uchwały podjętej w trybie art. 15 ust. 2 PTZ będzie oznaczał, że operator lub przewoźnik ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów osób po dniu wejścia w życie ustawy o PTZ nie będzie mógł uwzględniać w rozkładzie jazdy tych przystanków komunikacyjnych, w stosunku do których właściwa jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub zarządzającym, nie podjęła stosownej uchwały (P. Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny transport zbiorowy wybrane zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012, str. 48).

Podmiotem uprawnionym do dokonania uzgodnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, jest natomiast organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, a nie organ stanowiący.

Stan prawny: kwiecień 2012 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.