W jakich sytuacjach organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dalej „ptz”, w przypadku gdy:

  • średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1.000.000 euro lub świadczenie usług w zakresie ptz dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo
  • świadczenie usług w zakresie ptz ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo
  • świadczenie usług w zakresie ptz ma być wykonywane w transporcie kolejowym albo
  • wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie ptz lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych zawarcia umowy o świadczenie ptz, w trybie ustawy Prawo zamówień bądź ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przy czym jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie ptz dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, progi o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2.000.000 euro lub świadczenia usług w zakresie ptz w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie (art. 22 ust. 2 ustawy o ptz).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.