Przejdź do treści

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 maja 2015 r. w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego

W dniu 29 maja 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego. Wyrok dotyczy skargi Wojewody na uchwałę KZK GOP. Zdaniem organu nadzoru organizatorem transportu zbiorowego może być określony krąg podmiotów, z którymi powiat może zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Również zdaniem Wojewody związek międzygminny stanowi odrębną osobę prawną i nie może przejąć należących do powiatu zadań z zakresu transportu publicznego. Skarga została oddalona przez Sąd, bowiem możliwe jest zawarcie przez związek komunalny porozumienia z powiatem. Związek komunalny wykonując we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność powierzone zadania, jako niezależny byt prawny może wykonywać je, jeżeli dysponuje odpowiednimi możliwościami techniczno-finansowymi oraz samodzielnością prawno-organizacyjną.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/