Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 maja 2015 r. w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego

W dniu 29 maja 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego. Wyrok dotyczy skargi Wojewody na uchwałę KZK GOP. Zdaniem organu nadzoru organizatorem transportu zbiorowego może być określony krąg podmiotów, z którymi powiat może zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Również zdaniem Wojewody związek międzygminny stanowi odrębną osobę prawną i nie może przejąć należących do powiatu zadań z zakresu transportu publicznego. Skarga została oddalona przez Sąd, bowiem możliwe jest zawarcie przez związek komunalny porozumienia z powiatem. Związek komunalny wykonując we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność powierzone zadania, jako niezależny byt prawny może wykonywać je, jeżeli dysponuje odpowiednimi możliwościami techniczno-finansowymi oraz samodzielnością prawno-organizacyjną.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.