Wyrok Sądu Najwyższego sprawie ryczałtu za nocleg w kabinie

W dniu 15 września 2015 r.zapadł istotny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o zapłatę kwoty 68 000,00 zł tytułem ryczałtów za noclegi kierowcy w czasie zagranicznych podróży.

W okresie od 18 września 2007 r. do 30 września 2012 r. powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy międzynarodowego. W czasie zagranicznych podróży otrzymywał od pracodawcy dietę w wysokości 42 euro, która zgodnie z umową o pracę miała być przeznaczona na „utrzymanie kosztów pobytu za granicą na każdy dzień pobytu – od dnia wyjazdu do powrotu na teren Polski, a ustalone w tej wysokości koszty nie są mniej korzystne niż przepisy powszechne w zakresie minimalnych  kosztów wyżywienia i ryczałtu za nocleg”. Z kolei zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik miał otrzymywać „ekwiwalent pieniężny na wyżywienie”. Zdaniem kierowcy powyższe dokumenty potwierdzały, że dieta w wysokości 42 euro miała pokrywać jedynie koszty wyżywienia, a nie także koszty noclegu. Sąd nie zgodził się z takim stanowiskiem, uznając, że w umowie o prace zbiorczo ujęto „koszty pobytu za granicą”, a więc miały one także obejmować koszty noclegu. Ponadto Sąd podkreślił, że pracodawca przez wiele lat wypłacał pracownikowi kwotę 42 euro tytułem pokrycia kosztów pobytu za granicą, a pracownik w żaden sposób nie wykazywał, że domaga się jeszcze środków na pokrycie kosztów noclegów.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego wydaje się być dość liberalne, w stosunku do poprzednio wydawanych orzeczeń dotyczących ryczałtów za noclegi. Pracodawcy, którzy wypłacali zatrudnionym kierowcom ryczałty mające pokrywać zbiorczo „koszty utrzymania za granicą” mogą więc czuć się spokojnie. Wydaje się, że pracownicy nie będą mogli żądać dodatkowych pieniędzy. Jeżeli jednak obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne regulacje (np. regulamin wynagradzania), ani umowa o pracę nie przewidywały za co kierowca otrzymuje dietę, bądź stwierdzały, że ma ona pokryć tylko koszty wyżywienia, pracownik będzie mógł podnosić, że otrzymywane pieniądze nie pokrywały kosztów noclegu. Oczywiście roszczenie pracownika o zapłatę będą także uzasadnione, jeżeli wypłacona dieta będzie niższa, niż minimalna przewidziana przepisami prawa (zob. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 r., poz. 167).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.