Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych

Podatek od towarów i usług - uchylono zaskarżoną interpretację.
Skarga jest uzasadniona. Istota stanowiska organu podatkowego sprowadza się do konkluzji , iż czynności dokonywane przez wnioskodawcę , polegające na umożliwieniu przewoźnikom korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców , za co pobierane są opłaty , o których mowa w art. 16 ust 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym , spełniają przesłanki uznania tych czynności za odpłatne świadczenie usług , gdyż do ponoszenia opłat zobowiązany będzie korzystający z przystanków komunikacyjnych w wysokości ustalonej uchwałą rady miejskiej(...)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.