Przejdź do treści

NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LISTOPAD 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY W listopadzie 2022 r. nie zostały ogłoszone nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu. 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 02.11.2022 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ⇒ zobacz tak jak do tej pory wszyscy przewoźnicy, a nie tylko operatorzy, będą mieli prawo do rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych. po zmianie art. 1 ust.

Newsletter październik 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2022 r.

NOWE PRZEPISY 

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2022 r.

NOWE PRZEPISY We wrześniu 2022 r. nie ukazały się żadne nowe przepisy, o których należałoby wspomnieć w newsletterze.     PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej prowadzi konsultacje dot. ochrony praw pasażerów we wszystkich rodzajach transportu. Odpowiedzi można udzielać do 07.12.2022 r.  zobacz Komisja Europejska dokona przeglądu ram regulacyjnych dotyczących praw pasażerów, m.in.

NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r. NOWE PRZEPISY W dniu 18 lipca 2022 r.

NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1343 Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zobacz Począwszy od 28 czerwca 2022 r. w treści uchwał oraz umów należy wskazywać Dz. U. 2022 r. poz. 1343.   2.. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 8 czerwca 2022 r.

NEWSLETTER MAJ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2022 r. 1. NOWE PRZEPISY od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.   2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 26 maja 2022 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r. NOWE PRZEPISY W dniu 5 kwietnia 2022 r. weszły w życie niektóre przepisy nowelizujące ustawę o transporcie drogowym z 14.10.2021 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1997 zobacz nowelizacja implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy w życie wszedł art.

NEWSLETTER MARZEC 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 4 marca 2022 r. weszła w życie zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;  zobacz

NEWSLETTER LUTY 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17).   zobacz

NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.   1. NOWE PRZEPISY   Artykuł 58 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) ogłoszonej w dniu 28.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2445 znowelizował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym  zobacz użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r."; użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art.