NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER LIPIEC – SIERPIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 18 lipca 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rozporządzenie (UE) 2022/1280 w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem -  zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1343 Marszałek Sejmu ogłosił jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zobacz

Począwszy od 28 czerwca 2022 r. w treści uchwał oraz umów należy wskazywać Dz. U. 2022 r. poz. 1343.

 

2.. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER MAJ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

  • od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.

 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 5 kwietnia 2022 r. weszły w życie niektóre przepisy nowelizujące ustawę o transporcie drogowym z 14.10.2021 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1997 zobacz

NEWSLETTER MARZEC 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 4 marca 2022 r. weszła w życie zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;  zobacz

NEWSLETTER LUTY 2022 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W dniu 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17).   zobacz

NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2022 r.

 

1. NOWE PRZEPISY

 

Artykuł 58 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) ogłoszonej w dniu 28.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2445 znowelizował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym  zobacz

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER GRUDZIEŃ   2021 r.

 

1. NOWE PRZEPISY

Nowelizacja ustawy o elektromobilności została ogłoszona w dniu 09.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2269  zobacz

NEWSLETTER LISTOPAD 2021 r.

NOWE PRZEPISY

W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zobacz

  • dopłata 3,00 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.
     

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

NEWSLETTER SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

  • W okresie letnim nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy obowiązujące na terytorium całego kraju, które należałoby w tym miejscu wymienić

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład)  zobacz

NEWSLETTER LIPIEC 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC  2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

W lipcu 2021 r. nie zostały opublikowane żadne nowe przepisy, o których należałoby wspomnieć w tym newsletterze.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lipca 2021 r.  zobacz

NEWSLETTER CZERWIEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz. U. 2021 r. poz. 1013 zobacz

NEWSLETTER MAJ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ  2021 r.

NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2021 r. poz. 861]  zobacz

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2021 r.

  1. NOWE PRZEPISY

W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi   (Dz. U. 2021 r. poz. 541. zobacz

 

NEWSLETTER MARZEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).  zobacz

Strony