Przejdź do treści

NEWSLETTER LUTY 2020 r.

NEWSLETTER LUTY 2020 r.   NOWE PRZEPISY Tekst jednolity Prawa przewozowego Dz. U. 2020 r. poz. 8 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/8/D2020000000801.pdf W dniu 3 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe   Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2019 r. poz. 2493 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2493/D2019000249301.pdf Ustawa wydłuża do 31 grudnia 2020 r.

NEWSLETTER STYCZEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r.