Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2017 r. o oddaleniu skargi kasacyjnej w przedmiocie wypadku pod wiatą przystankową

W dniu 20 lipca 2017 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego o oddaleniu skargi kasacyjnej w przedmiocie wypadku pod wiatą przystankową. Sygnatura akt: IV CSK 591/16.

Wyrok dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za obrażenia ciała pasażerki na skutek zawalenia się wiaty przystankowej, która nie stała na działce gminy ani w pasie drogowym. Wiata przystankowa stała na działce prywatnej, której współwłaścicielką była poszkodowana pasażerka. Sąd Najwyższy uznał, że gmina odpowiada za szkodę pasażerki na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z tym przepisem do zadań własnych gminy należy budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorie tych dróg.

Sąd Najwyższy uznał, że do obowiązków własnych gminy należy także remont istniejących wiat przystankowych, zarówno takich, które są usytuowane w pasie drogowym na przystanku, jak i takich, które „przylegają do tego miejsca”  i są usytuowane poza miejscem do wsiadania i wysiadania ze środka komunikacji. Nie ma znaczenia, kto jest właścicielem działki, na której stoi wiata przystankowa, ponieważ wiata przystankowa nie jest trwale związana z gruntem i z tego powodu jest rzeczą ruchomą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do uznania, że gmina odpowiada za szkodę spowodowaną zawaleniem się wiaty przystankowej wystarczy, aby wiata stała obok przystanku i spełniała swoją funkcję.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.