Wyrok TFUE z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie prawidłowości przetargu na usługi publiczne przewozu osób omnibusami

W dniu 27 października 2016 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie prawidłowości przetargu na usługi publiczne przewozu osób omnibusami. Trybunał orzekł, że przy transporcie autobusowym, z dokumentów przetargowych i umów o świadczenie usług publicznych musi wynikać, czy dopuszczalne jest podwykonawstwo, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W tej sytuacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 1370/2007 stanowiące wyjątek od zasady nieograniczonego rynku.

Sprawa: C-292/15, Hörmann Reisen GmbH przeciwko Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.