Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych przystanków

W dniu 28 sierpnia 2018 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych przystanków. Sygnatura akt: II SA/Ol 472/18. Wojewoda zarzucił naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - uchwale określającej przystanki komunikacyjne na terenie miasta, którego właścicielem lub zarządzającym jest gmina miejska oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków, która została podjęta przez radę miejską. Naruszenie dotyczyło przekroczenia delegacji ustawowej do organizowania transportu na terenie miasta. Z wskazanego artykułu wynika, że właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić w drodze uchwały tylko te przystanki i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest ta jednostka. Z czego wynika, że organ jednostki samorządu terytorialnego nie ma kompetencji do określania przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest inna jednostka samorządu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.